1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-5

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

 

Mokytojo pavardė,

klasė

 

Pamoka

 

Pirmadienis

 

Antradienis

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

 

Penktadienis

 

1 klasė

1

2

3

4

5

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Choreografija

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Tikyba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

2 klasė

1

2

3

4

5

6

Lietuvių kalba

Matematika

Choreografija

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

Matematika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Muzika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Dailė ir technologijos

Matematika

 

3 klasė

1

2

3

4

5

Lietuvių kalba

Matematika

Choreografija

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Tikyba

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Muzika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

 

 

4 klasė

1

2

3

4

5

6

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Choreografija

Pasaulio pažinimas

Matematika

Muzika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Muzika

Tikyba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba