1-4 kl.

1-4 kl.

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav.

Jankų pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo  17 d.                         įsakymu Nr. V–79

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2018–2019 M. M.

 
Mokytojo pavardė,
klasė
Pamoka
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Daiva
Rinkevičienė,
1 klasė
1
2
3
4
5
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Pasaulio pažinimas
Matematika
Dailė ir technologijos
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Tikyba
Matematika
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Lietuvių kalba
Muzika
Daiva
Rinkevičienė,
2 klasė
1
2
3
4
5
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Pasaulio pažinimas
Matematika
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Matematika
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Tikyba
Matematika
Dailė ir technologijos
Matematika
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
———————-
Kūno kultūra (šokis)
Lietuvių kalba
Muzika
Inesa Karnauskienė,
3 klasė
1
2
3
4
5
6
Matematika
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Tikyba
——————
Pasaulio pažinimas
Muzika
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Matematika
Matematika
Kūno kultūra
Dailė ir technologijos
Dailė ir technologijos
Inesa Karnauskienė,
4 klasė
1
2
3
4
5
Lietuvių kalba
Pasaulio pažinimas
Matematika
Lietuvių kalba
Kūno kultūra
Matematika
Pasaulio pažinimas
Lietuvių kalba
Muzika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Tikyba
Matematika
Lietuvių kalba
Muzika
Anglų kalba
Kūno kultūra
——————–
Kūno kultūra
Dailė ir technologijos
Dailė ir technologijos
Lietuvių kalba