5–10 KL. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

5–10 KL. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav.                                                                             Jankų pagrindinės mokyklos                                                                                                direktoriaus 2020 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. V-5

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

5–10 KL. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.
5 KLASĖ 6 KLASĖ 7 KLASĖ 8 KLASĖ 9 KLASĖ 10 KLASĖ
PIRMADIENIS
1 Matematika Matematika Technologijos Technologijos Lietuvių kalba Matematika
2 Matematika Lietuvių kalba Matematika Matematika Rusų kalba Chemija
3 Lietuvių kalba Matematika Dailė Dailė Matematika Rusų kalba
4 Dailė Dailė Lietuvių kalba Rusų kalba Chemija Informacinės technologijos
5 Technologijos Technologijos Rusu kalba Lietuvių kalba  Fizika Dailė
6 Rusų kalba Žmogaus sauga Chemija Dailė Lietuvių kalba
7 Technologijos
ANTRADIENIS
1 Istorija Istorija Matematika Chemija Geografija Lietuvių kalba
2 Anglų kalba Gamta Istorija Matematika Chemija Lietuvių kalba
3 Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Istorija Matematika Chemija
4 Technologijos Technologijos Geografija Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
5 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Geografija Istorija Technologijos
6 Geografija Biologija Anglų kalba Lietuvių kalba Istorija
7 Pilietiškumo pagrindai Fizinis ugdymas
TREČIADIENIS
1 Matematika Tikyba Matematika Matematika Biologija Fizika
2 Matematika Matematika Tikyba Etika Fizika Matematika
3 Lietuvių kalba Matematika Fizika Fizika Matematika Biologija
4 Tikyba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Technologijos Anglų kalba
5 Anglų kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Technologijos Fizinis ugdymas
6 Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Anglų kalba Anglų kalba Ekonomika Lietuvių kalba
KETVIRTADIENIS
1 Gamta ir žmogus Gamta ir žmogus Istorija Istorija Lietuvių kalba Anglų kalba
2 Istorija Rusu kalba Lietuvių kalba Fizika Anglų kalba Muzika
3 Muzika Muzika Informacinės technologijos Lietuvių kalba Rusų kalba Istorija
4 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Rusu kalba Rusu kalba Muzika Pilietiškumo pagrindai
5 Anglų kalba Istorija Muzika Muzika Fizinis ugdymas Rusu kalba
6 Anglų kalba Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Istorija Informacinės technologijos
PENKTADIENIS
1 Gamta ir žmogus Informacinės technologijos Geografija Geografija Lietuvių kalba Etika
2 Žmogaus sauga Anglų kalba Biologija Biologija Etika Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika Geografija Fizika
4 Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Matematika Anglų kalba Informacinės technologijos Geografija
5 Informacinės technologijos Geografija Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
6 Informacinės technologijos Fizinis ugdymas Anglų kalba