Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje:

http://www.smm.lt