Ruduo, pasidabinęs besidraikančiais voratinkliais, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo metų pradžios šventę.

Rugsėjo 1-osios rytą šventiškai nusiteikę susirinko mokiniai, mokytojai, tėveliai. Pasveikinti mokyklos bendruomenės atvyko gausus svečių būrys: Kazlų Rūdos meras V. Kanevičius, Jankų seniūnijos seniūnas J. Kušnarenko, Seimo nario L. Mažeikos padėjėja J. Merkevičiūtė.  

Mokyklos Direktorė Irena Ozerenskienė bendruomenei palinkėjo sėkmingų 2017-2018 mokslo metų. Sveikinimo žodžius tarė bendruomenės pirmininkė O. Olekienė bei buvusi mokyklos mokytoja T. Urbanavičienė. Skambėjo mokinių dainos, vedančiųjų, pirmokų bei dešimtokų eilėraščiai.

Kiekviena Rugsėjo 1-oji tai prasminga įžanga į visų – mokinių, mokytojų, tėvų – bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo pastangų ir darnaus sutarimo. Tegul šie mokslo metai mokyklos bendruomenei būna palankūs kūrybiškumui, naujoms idėjoms ir didelei sėkmei.

Saida Olekienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, šventės organizatorė