Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas- 85.31.10.

Kitos veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.