Mokyklos valdymas

Mokyklos valdymas grindžiamas viešumo, demokratijos ir savivaldos principu.
Mokyklai vadovauja direktorius, pasitelkęs į pagalbą pavaduotojus ugdymui ir ūkvedį, kurių veiklos funkcijos nustatytos pareigybių aprašymuose.

struktura