Mokytojai

Mokytojai

Socialinė pedagogė, bibliotekininkė – Rima Lingienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė – Jolanta Švarcienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė – Zita Klimavičienė

Mokytojai:

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, klasė Neformalusis švietimas Vadovavimas

klasei (-ėms)

Danguolė Botyriūtė Rusų kalba, 6, 7, 8, 9, 10
Zita Čibirkienė Matematika, 6, 7, 8, 9, 10
Lina Endriukaitienė Dailė, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Eglė Kančienė Dorinis ugdymas (etika), 6, 7, 8, 9, 10 Dramos būrelis
Meninės raiškos studija
Inesa Karnauskienė Pradinės klasės, 3, 4 Šokių būrelis „Bitutė“ 3, 4
Gintaras Langas Matematika, 5
Rima Lingienė Socialinė pedagogė,
bibliotekininkė
Loreta Matusevičienė Geografija, 6, 7, 8, 9, 10 Jaunųjų miško bičiulių būrelis 8
Sandra Mozūraitė Anglų kalba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9
Renatas Mūsin Šiuo metu pavaduoja Sandrą Mozūraitę Šokių būrelis 5
Sporto būrelis
Daiva Rinkevičienė Pradinės klasės, 1, 2 1, 2
Ramutis Rinkevičius Fizika, 7, 8, 9, 10 Robotikos būrelis
Informacinės technologijos, 5, 6, 7, 10
Technologijos, 6, 7, 9
Ekonomika, 9
Žmogaus sauga, 5, 7, 9
Informacinės technologijos (modulis), 8
Violeta Stanaitienė Kūno kultūra, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6,7
Biologija, 7, 8, 9, 10
Gamta ir žmogus, 5, 6
Saulena Valatkaitienė Chemijos, 8, 9, 10 Darbščiųjų rankų būrelis
Technologijos, 5, 8, 10
Rovena Venslauskienė Muzika, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dainavimo būrelis
Andrius Zavistauskas Istorija, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pilietiškumo pagrindai, 9, 10 10
Violeta Žarskienė Lietuvių kalba, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Daiva Žuvaitienė Dorinis ugdymas (tikyba), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lotynų Amerikos ir aerobikos šokiai „Zumba“