NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav.

Jankų pagrindinės mokyklos direktoriaus

2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-5

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

 

1–4 klasių

 

Eil. Nr.  

Būrelio pavadinimas

 

Savaitės diena

 

Laikas

 

Būrelio vadovas

1. Šokių būrelis „Bitutė“ Pirmadienis 12.55–13.40 I. Karnauskienė
2. Darbščiųjų rankų būrelis Antradienis 13.50–14.35 S. Valatkaitienė
3. Saugaus eismo būrelis „Šviesoforas“ Pirmadienis 12.55–13.40 D.Rinkevičienė
4. Šokių būrelis „Zumba“ Trečiadienis 12.55–13.40 D. Žuvaitienė

 

5–10 klasių

 

Eil. Nr.  

Būrelio pavadinimas

 

Savaitės diena

 

Laikas

 

Būrelio vadovas

1. Dramos būrelis Pirmadienis 16.00–16.45 E. Kančienė
2. Sporto būrelis Ketvirtadienis 13.50–15.30 R. Mūsin
3. Meninės raiškos studija Antradienis 16.00–16.45 E. Kančienė
4. Šokių būrelis „Zumba“ Trečiadienis 13.50–15.00 D. Žuvaitienė
5. Dramos būrelis Trečiadienis 16.00–16.45 E. Kančienė
6. Dainavimo būrelis „Linksmos gaidos“ Ketvirtadienis 13.50–14.35 R. Venslauskienė
7. Šokių būrelis Penktadienis 13.50–15.30 R. Mūsin