Renginiai

Renginiai

Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2018–2019 metų Veiklos programos

RENGINIŲ, KONKURSŲ, PARODŲ, EKSKURSIJŲ

PLANAS 2018–2019 MOKSLO METAMS

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingi asmenys
1. Rugsėjo pirmosios šventė Rugsėjo 3 d. Visi Zita Čibirkienė
2. Išvyka į Kazlų Rūdos virvių parką Rugsėjo mėn. 3–4 klasės mokiniai Inesa Karnauskienė
3. Europos kalbų diena Rugsėjo mėn. 2–10 klasės mokiniai Violeta Žarskienė

Renatas Mūsin

4. Mokytojų dienos minėjimas Spalio mėn. Mokytojai Renatas Mūsin
5. Edukacinė išvyka Spalio mėn. 5–10 klasės mokiniai Andrius Zavistauskas
6. Paskaita „Lytinis brendimas“ Spalio mėn. 6–10 klasių mokiniai Rima Lingienė
7. Projektas „Olimpinė savaitė“ Spalio mėn. 1–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
8. Tarptautinė matematikos olimpiada Spalio mėn. 3–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
9. Tarptautinė anglų kalbos olimpiada Spalio mėn. 5–10 klasių mokiniai Renatas Mūsin
10. Rudenėlio šventė Spalio mėn. 1–4 klasių mokiniai Daiva Rinkevičienė
11. Derliaus gėrybių paroda Spalio mėn. IUG, PUG ir 1–4 klasių mokiniai Daiva Rinkevičienė
12. Piešinių paroda „Rudens spalvos“ Spalio mėn. 1–4 klasių mokiniai Daiva Rinkevičienė
13. Tolerancijos diena Lapkričio mėn. 1–10 klasių mokiniai Rima Lingienė
14. Parodos organizavimas mokyklai Lapkričio mėn. Lina Endriukaitienė
15. Išvyka į Klaipėdos delfinariumą Lapkričio mėn. 1–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
16. Kariuomenės dienos minėjimas Lapkričio mėn. 5–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
17. Gražiausi poetų eilėraščiai Lietuvai Lapkričio mėn. 5–10 klasių mokiniai Violeta Žarskienė
18. Olimpiada „Olimpis“ Lapkričio mėn. 3–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
19. Adventinė popietė Gruodžio mėn. 1–10 klasių mokiniai Daiva Žuvaitienė
20. Antikorupcinis renginys Gruodžio mėn 5-10 klasių mokiniai
21. Išvyka į Kauno lėlių teatrą Gruodžio mėn. IUG, PUG ir 1–2 klasių mokiniai Jolanta Švarcienė

Zita Klimavičienė

Daiva Rinkevičienė

22. Išvyka į Zyplių dvarą Gruodžio mėn. 3–4 klasės mokiniai Inesa Karnauskienė
23. V. Kudirkos 160-ųjų gimimo metinių minėjimas Gruodžio mėn. 5–10 klasių mokiniai Violeta Žarskienė
24. Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“ Gruodžio mėn. 3–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
25. Mokyklos langų puošimas Gruodžio mėn. Lina Endriukaitienė
26. Individualios stalo teniso varžybos Gruodžio mėn. 5–10 klasių mokiniai Violeta Stanaitienė
27. Kalėdinio besmegenio lipdymas Gruodžio mėn. Violeta Stanaitienė
28. Išvyka į V. Kudirkos muziejų Naumiestyje Gruodžio mėn. 8–10 klasių mokiniai Violeta Stanaitienė
29. Savivaldybės renginys „Atskamba balsas“ Gruodžio mėn. 5–10 klasių mokiniai Rovena Venslauskienė
30. Rogučių maratonas Sausio mėn. 1–10 klasių mokiniai Violeta Stanaitienė
31. Priduodami konkurso „Tavo žodis“ darbai Sausio mėn. 7–8 klasių mokiniai Danguolė Botyriūtė
32. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio mėn. Visi Andrius Zavistauskas
33. Vasario 16-osios minėjimas Vasario mėn. 5–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
34. Rusų kalbos konkursas „Pažinkime Rusiją“ Vasario mėn. 7–8 klasių mokiniai Danguolė Botyriūtė
35. Parodos organizavimas mokykloje Vasario mėn. 1–10 klasių mokiniai Lina Endriukaitienė
36 Gamtos konkursas „Miško knygą atvertus“ Vasario mėn. 1–4 klasių mokiniai Loreta Matusevičienė
37. Kovo 11-osios minėjimas Kovo mėn. 5–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
38. Respublikinis piešinių konkursas Kovo mėn. 3–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
39. Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovo mėn. 1–10 klasių mokiniai Rima Lingienė
40. Respublikinis piešinių konkursas Kovo 11-oji Kovo mėn. 1–10 klasių mokiniai Lina Endriukaitienė
41. Žemės dienos šventė Kovo mėn. 5–10 klasių mokiniai Loreta Matusevičienė
42. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Kovo mėn. 1–10 klasių mokiniai Zita Čibirkienė
43. Kaziuko mugė Kovo mėn. 1–10 klasių mokiniai Saulena Valatkaitienė
44. Sportinė pramoga Balandžio mėn. IUG ir PUG Jolanta Švarcienė
45. Mokyklos langų puošimas Balandžio mėn. 5–10 klasių mokiniai Lina Endriukaitienė
46. Šviesoforo konkursas Balandžio mėn. 1–10 klasių mokiniai Daiva Rinkevičienė
47. „Draugystės ratelis“ Balandžio mėn. 5–10 klasių mokiniai Rovena Venslauskienė
48. Darbščiųjų rankų būrelio darbų paroda Balandžio mėn. 1–4 klasių mokiniai Saulena Valatkaitienė
49. Edukacinė išvyka Gegužės mėn. IUG ir PUG Jolanta Švarcienė

Zita Klimavičienė

50. Europos dienos minėjimas Gegužės mėn. 5–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
51. Edukacinė išvyka į partizaninio pasipriešinimo vietas Gegužės mėn. 9–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
52. Tarptautinė muziejų diena Gegužės mėn. 1–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
53. Edukacinė išvyka Gegužės mėn. 3–4 klasių mokiniai Inesa Karnauskienė
54. Abėcėlės šventė Gegužės mėn. 1–2 klasės mokiniai Daiva Rinkevičienė
55. Turistinis žygis Birželio mėn. 5–10 klasių mokiniai Andrius Zavistauskas
56. Teatro būrelio spektaklis mokyklos bendruomenei Birželio mėn. 5–10 klasių mokiniai Eglė Kančienė

 

  1. S.: data, laikas, vieta gali keistis – sekite skelbimus.