Viešųjų pirkimo planas

Viešųjų pirkimo planas

PATVIRTINTA

Jankų pagrindinės mokyklos direktoriaus

2018 m. kovo 14   d.  įsakymu Nr. V–28

 

KAZLŲ RŪDOS sav. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimų vertė €

be PVM

Numatoma pirkimų pradžia Vykdytojas Numatomas pirkimo būdas
1. Spaudiniai 22000000-0 150 2018-08-31 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
2. Raštinės reikmenys 30192700-8 50 2018-02-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
3. Spausdintuvų kasetės 30237310-5 50 2018-04-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
4. Vadovėliai 22112000 600 2018-03-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
5. Mokymo priemonės 39162100 500 2018-02-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
6. Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas 55524000 18000 2018-07-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
7. Gesintuvų patikra 50413200-5 50 2018-12-03 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
8. Kuras (anglys) 50413200-5 4200 2018-02-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
9. Kuras (malkos) 09111400-4 300 2018-03-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
10. Ūkinės prekės 44810000-1

24955000-3

330 2018-03-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
11. Komunalinės paslaugos 65100000-4 2600 2018-02-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
12. Kvalifikacijos kėlimas 80500000-9 800 2018-02-05 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
13. Pažintinė veikla 92310000-7 300 2018-06-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
14. Autobuso draudimas 66516000-8 900 2018-10-01 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
15. Autobuso techninė apžiūra 60000000-8 60 2018-02-17 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
16. Autobuso atsarginės dalys, remontas 34900000-6 1500 Pagal poreikį Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
17. Dyzelinas 9134200-9 4600 2018-01-02 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra
18. Benzinas žoliapjovei 9134200-3 120 2018-05 02 Pirkimų organizatorius Apklausos procedūra